webinar register page

Wprowadzenie do Open Access i umów transformacyjnych
"Celem webinarium jest omówienie podstawowych pojęć związanych z otwartym dostępem (Open Access), jak również dyskusja na temat szczegółów umów transofrmacyjnych w firmie Elsevier. W trakcie spotkania zostaną poruszone następujące zagadnienia:
- typy otwartego dostępu
- typy czasopism i kryteria ich kwalifikowalności do umów transformacyjnych
- platforma do zarządzanie otwartym dostępem firmy Elsevier wspierająca drogę autora i administratora w procesie akceptacji APC
- ogólna charakterystyka umów typu publikuj i czytaj
i wiele więcej. "

01:06:00

* Required information
Loading