webinar register page

Webinar banner
Co mogą powiedzieć nam publikacje
Podczas szkolenia przyjrzymy się modułowi Overview narzędzia SciVal. Dowiemy się jakie informacje możemy pozyskać za jego pomocą oraz w jaki sposób może on nam pomóc, aby szybko uzyskać podstawowe dane opisujące nasze publikacje i wskaźniki lub reprezentowanej przez nas instytucji.

Sep 28, 2020 11:30 AM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Wieckowski, Bartlomiej (ELS-WRO).