webinar register page

Webinar banner
Twój profil autora w bazie Scopus - instrukcja krok po kroku
Profile autorskie w bazie Scopus są unikalną wizytówką naukowca, dzięki której można promować działalność badawczą oraz pozyskiwać współpracowników. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak są tworzone i nadzorowane profile autorów oraz jak można samodzielnie wprowadzać poprawki przy użyciu narzędzia Authors' Feedback Wizard. Szkolenie będzie składało się z części teoretycznej, demonstracji online oraz sesji pytań i odpowiedzi.
Szkolenie rozpocznie się 15 marca 2023 r. o g. 10:00.
Czas trwania: 60 minut

Mar 15, 2023 10:00 AM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Kokot, Kamila (ELS-CON).