webinar register page

Elsevier 5N1K EKUAL Seminer - Veri Makaleleri
Veri Makaleleri: Araştırma çıktılarınızı değerlendirmek ve görünür kılmak için farklı yayın türleri

Bilimsel çalışmalarınızın bazı öğeleri, geleneksel dergilerde yayınlanan klasik araştırma makalelerinde bulabildikleri yerden ve ilgiden daha fazlasını hakediyor mu? Size nasıl tamamlayıcı bir görünürlük ve etki getirebilir?

Nov 17, 2020 04:30 PM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Sak, Saide (ELS).