webinar register page

Warsztaty UŁ
ScienceDirect, Scopus i SciVal jako elementy wspierające naukę i badaczy
ScienceDirect, Scopus i SciVal to bazy i narzędzia Elsevier dostępne w ramach licencji krajowej za pośrednictwem Wirtualnej Biblioteki Nauki. Podczas webinarium opowiemy:
-jak dotrzeć do pełnego tekstu publikacji naukowej w bazie ScienceDirect,
-jak opublikować artykuł z Elsevier w ramach obowiązującej licencji krajowej,
-jak wyszukiwać i wybierać czasopisma z wykorzystaniem bazy Scopus,
-jak wykorzystać metryki do analizy wpływu otwartej nauki za pomocą narzędzia SciVal.
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Milewska, Paula (ELS-HBE).