webinar register page

Elsevier 5N1K EKUAL Seminer - Mendeley Data
Mendeley Data: Araştırma verilerini keşfetme, muhafaza etme ve yayınlama

Mendeley Data modülünü çalışmanıza katkı sağlayacak milyonlarca araştırma verisini keşfetmek ve kendi araştırma verilerini muhafaza etmek, açık erişim yayınlayarak atıf alabilir hale getirmek için kullanabilirsiniz.

Nov 19, 2020 04:30 PM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Sak, Saide (ELS).