webinar register page

Dane i co dalej? Wpływ, analiza & zarządzanie
Dane określane są mianem ropy XXI wieku. Dane mają istotne znaczenie dla procesów związanych z nauka. Dziś, kiedy nie mamy dostępu do nich możemy być wykluczeni z głównych kanałów komunikacji. Podczas naszego webinarium przybliżymy uczestnikom możliwości związane z wykorzystaniem danych do analiz, eksportu ich z zasobów bazy Scopus oraz istotności ze względu na proces naukowy.

01:04:00

* Required information
Loading