webinar register page

Jak dobrze i mądrze wybrać czasopismo?
Szkolenie to ma na celu przedstawienie zasad, którymi warto się kierować wybierając czasopismo naukowe do opublikowania swojej pracy, aby znalazła ona uznanie w środowisku naukowym i pozytywnie wpłynęła na rozpoznawalność autora oraz jego instytucji. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliowść zapoznać się z zasobami bazy Scopus oraz narzędziami i wskaźnikami bibliometrycznymi w niej dostępnymi, które wspierają ocenę czasopism naukowych. Uczestnicy poznają najbardziej przydatne narzędzia osadzone w bazie Scopus, a także dowiedzą się jak z nich korzystać, aby świadomie wybrać dobre czasopismo do opublikowania swojej pracy naukowej. Szkolenie obejmuje kilka przykładów on-line, które ilustrują omawiane zagadnienia.

Nov 16, 2020 01:00 PM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Gaca-Zając, Katarzyna (ELS-WRO).