webinar register page

Webinar banner
Współpracuj i obserwuj trendy w badaniach
Podczas spotkania przyjrzymy się modułowi Colllaboration i Trends dostępnym w narzędziu SciVal. Dowiemy się w jaki sposób możemy poszukać odpowiedzi na takie pytania z kim warto współpracować, zobaczymy również jak kształtuje się obecna współpraca. Moduł Trends pomoże nam zorientować się czym teraz zajmują się naukowcy oraz gdzie my i nasz obszar badawczy znajduje się na mapie światowej nauki.

Sep 29, 2020 11:30 AM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Wieckowski, Bartlomiej (ELS-WRO).