webinar register page

Webinar banner
SciVal/Scopus: як використовувати їхню унікальну синергію при підготовці тематичних звітів
Дізнайтеся, як вивести на якісно новий рівень звіти про науковий доробок, використовуючи різноманіття даних і можливостей бази Scopus й аналітичного інструмента SciVal

Mar 23, 2023 10:00 AM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Trotsenko, Liudmyla (ELS-CON).