webinar register page

Можливості SciVal із різних точок зору. Допоміжний інструмент для дослідників
Сьогодні ефективно аналізувати та прогнозувати наукову діяльність без цифрових аналітичних інструментів просто неможливо. Модульна платформа SciVal (Elsevier), основним джерелом даних для якої є найбільша курована реферативна база даних Scopus, забезпечує представлення та оцінку результатів науково-дослідної діяльності понад 20 900 організацій з 234 країни.
SciVal надає широкі можливості для дослідників: усебічна комплексна оцінка свого наукового доробку; підвищення ступеня впізнаваності та демонстрація досягнень; розширення співпраці; пошук колег і наставників; моніторинг основних змін і трендів у науково-дослідній сфері; поглиблений аналіз наукових видань для публікації результатів досліджень.
Маючи неперевершену продуктивність і гнучкість, SciVal допомагає орієнтуватися у світі досліджень і слугує джерелом інформації при формуванні науково-дослідної стратегії та плануванні діяльності, а також стимулює ріст ефективність наукової роботи дослідника.

Dec 14, 2021 03:15 PM in Kiev

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Wieckowski, Bartlomiej (ELS-WAW).