webinar register page

Webinar banner
Jak identyfikować istotne tematy oraz źródła do publikacji swoich tekstów naukowych? 
Czy wybieram na pewno dobrze? - to pytanie zadaje sobie każdy badacz wybierający czasopismo do wysłania manuskryptu. Naturalnie, mamy wiele mierników lokalnych i globalnych. Dziś postaramy się wskazać, które tytuły są warte rozważenia z perspektywy wybranego tematu (topic). Dodatkowo zidentyfikujemy liderów w danym temacie oraz instytucje, które publikują najwięcej prac. 

May 16, 2023 11:30 AM in Warsaw

Webinar logo
* Required information
Loading