webinar register page

Webinar banner
Jak analizować wkład badacza oraz instytucji w Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ?  
Cele Zrównoważonego Rozwoju to istotny element nie tylko krajobrazu naukowego. Dziś podzielimy się kilkoma wskazówkami, jak można analizować zaangażowanie na podstawie wyników badań (publikacji) zarówno instytucji, jak i indywidualnych badaczy. Nie musi być to skomplikowane, a może być pomocne zarówno z perspektywy budowania widoczności, jak i pozyskiwania środków na badania. 

Jun 13, 2023 11:30 AM in Warsaw

Webinar logo
* Required information
Loading