webinar register page

Webinar banner
Przegląd literaturowy przy wykorzystaniu funkcjonalności Scopusa i SciVala
Pierwszym krokiem każdego badacza jest zawsze przegląd i analiza dostępnej literatury naukowej na dany temat. Wykorzystując możliwości bazy abstraktowej oraz dedykowanego narzędzia analitycznego można w znacząco wspomóc swoje poszukiwania, oraz zidentyfikować istotne prace i badaczy publikujące w eksplorowanym zagadnieniu. 
Przegląd i śledzenie ostatnich wzmianek nie musi być problematycznym elementem procesu ;)

Apr 25, 2023 11:30 AM in Warsaw

Webinar logo
* Required information
Loading