webinar register page

Webinar banner
Raport potrzebny od zaraz - jak pozyskiwać informacje w prosty sposób.
Badacze i zarządzający obszarem badań naukowych dowiedzą się, jak przygotowywać raporty z wyników badań za pomocą Scopus i SciVal oraz unikać typowych błędów.

Dec 8, 2022 11:30 AM in Warsaw

Webinar logo
* Required information
Loading