webinar register page

Webinar banner
Open Access - publikowanie artykułów naukowych
Celem szkolenia jest omówienie koncepcji otwartego dostępu (Open Access) w szerszym kontekście wdrażania otwartości w nauce (Open Science). Przedstawione zostaną różne modele otwartości w oparciu o przykłady oraz z ujęciem aspektów praktycznych ważnych dla autorów prac naukowych.

W trakcie spotkania zostaną poruszone następujące zagadnienia:
-Otwarty dostęp a otwarta nauka
-Modele otwartego dostępu ze szczególnym uwzględnieniem Gold OA oraz Green OA
-Otwarty dostęp na przykładzie Elsevier
-Otwarty dostęp na przykładzie UMED
-Licencje prawnoautorskie w Open Access
-Umowy transformacyjne. Publikowanie otwarte w Elsevier w ramach polskiej umowy

Pod koniec szkolenia przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi. Uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału.

Prowadząca: Paulina Milewska, Elsevier (p.milewska@elsevier.com), gość: Magdalena Kokosińska, CIB UM w Łodzi, UMedical Reports

01:10:00

Webinar logo
* Required information
Loading