webinar register page

Webinar banner
Wyzwania bibliotek - edukacja informacyjna. Dyskusja
Weź udział w dyskusji, w której bibliotekarze podzielą się swoimi doświadczeniami w prowadzeniu zajęć w zakresie edukacji informacyjnej.
Podczas wydarzenia poruszymy zagadnienia dydaktyki bibliotecznej, temat wyzwań i problemów związanych z prowadzeniem działalności edukacyjnej bibliotek na uczelni, poszukamy dobrych praktyk z życia bibliotekarzy-trenerów. Celem dyskusji jest wymiana doświadczeń z różnych ośrodków i wspólna rozmowa o tym, jak sobie radzić w czasie ciągłych zmian, pracy w trybie hybrydowym lub zdalnej, w tzw. nowej normalności.

Panelistki:
Magdalena Kokosińska, Oddział Informacji Naukowej i Obsługi Użytkowników, Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Anna Książczak-Gronowska, Kierownik Oddziału Usług Informacyjnych i Szkoleń, Bibiblioteka Uniwersytecka w Warszawie
dr Iwona Sójkowska, Samodzielne stanowisko ds. jakości, statystyk bibliotecznych i analiz, Biblioteka Politechniki Łódzkiej

01:17:00

Webinar logo
* Required information
Loading