Meeting Register Page

YTU Elsevier Semineri - Etkin Araştırma/Yayın Hazırlığı
• Editörlerin bir makaleden temel beklentileri
• Araştırma Çalışması Etkin Konu Alanı Keşfi
• Doğru Dergi Seçimi
• Yazar profilleri yönetimi

Nov 25, 2020 10:30 AM in Istanbul

Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Sak, Saide (ELS).